Skip to form

competitie@nereus.nl

Form Section 1
image

Opzeggingsformulier lidmaatschap A.S.R. Nereus

Ondergetekende geeft door middel van ondertekening van dit formulier aan het lidmaatschap bij de A.S.R. Nereus voor het komende seizoen op te willen zeggen. De uiterste opzeggingsdatum is 31 juli. Tegelijkertijd kan hij of zij via dit formulier door middel van een donatie lid worden van Oud-Nereus.

Oud-Nereus

Waarom oud-lid worden na mijn lidmaatschap?
De financiële en organisatorische bijdragen van de oud-leden zijn voor Nereus van vitaal belang om de vooraanstaande positie binnen de Nederlandse roeisport te kunnen behouden en verder uit te breiden. De fondsen van Oud-Nereus worden voornamelijk aangewend voor de aanschaf van boten, maar ook aan coaching, onderhoud van het botenhuis, trainingskampen, de bootsman en de organisatie van wedstrijden en evenementen wordt financiële steun geboden. Kortom: geen Nereus zonder Oud-Nereus. Daarnaast betaalt u middels uw donaties voor uw eigen carrière als wedstrijd- of competitieroeier; tijdens uw actieve Nereuscarrière betaalt u immers maar een (klein) deel van de kosten die aan uw roeicarrière verbonden zijn.    

Wat krijg ik ervoor terug?
Uiteraard betekent lid zijn van Oud-Nereus meer dan alleen het donateurschap, het behelst ook het lidmaatschap van de reünistenvereniging van Nereus. Reünisten worden uitgenodigd voor tal van activiteiten, waaronder de Dies Natalis, de nieuwjaarsborrel, oud-ledendiners, de oud-ledenborrel bij de Heineken Roeivierkamp en het jaarlijkse Oud-Nereusfeest. Daarnaast hebben zij gratis toegang tot de VIP-area bij de Varsity en wordt voor hen de traditionele borrel tijdens de Koninklijke Holland Beker georganiseerd.

Bovendien ontvangen oud-leden het Nereus Magazine, krijgen zij toegang tot de ledenadministratie via IOE en kunnen zij zich aanmelden voor de LinkedIn-groep voor leden en oud-leden van Nereus.

Hieronder kunt u de hoogte van uw donatie kiezen. Deze wordt jaarlijks in november automatisch van uw rekening afgeschreven. 

NB: Mocht u uw lidmaatschap op willen zeggen zonder uw vereniging te willen blijven steunen via Oud-Nereus, dan kunt u als volgt opzeggen zonder donateur te worden. U kunt dat hieronder aangeven in het tekstvak bij de tweede optie. Kies dan bij het volgende keuzemenu (Kies de hoogte van uw donatie) de laatste optie en vul daar '0' in.

Opzegging lidmaatschap en aanmelding Oud-Nereus
Kies de hoogte van uw donatie (vanaf €30,-, gemiddeld doneren Nereïden €80,-):

Doorlopende SEPA-machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

- De Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging (A.S.R.) ‘Nereus’ om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om uw periodieke schenking aan ‘Oud-Nereus’ van uw rekening af te schrijven.
- Uw bank om doorlopend een door uzelf gekozen bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de A.S.R. Nereus.

Bovenstaande is vanzelfsprekend niet van toepassing als u aangegeven heeft geen donateur te willen worden van Oud-Nereus.

Mocht u het niet eens zijn met een afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Gegevens Incassant
A.S.R. Nereus                                
Amsteldijk 130a
1078 RT Amsterdam
Nederland
Incassant ID: NL31ZZZ405316260000

Handtekening

Voor correspondentie maakt Oud-Nereus het liefst gebruik van e-mail. Dit is gemakkelijker, minder kostbaar en beter voor het milieu dan postzendingen. Graag ontvangen wij uw contactgegevens inclusief uw huidige privé e-mailadres. Als u geen donateur wenst te worden, wordt u niet meer gecontacteerd door (Oud-)Nereus en worden onderstaande gegevens niet gebruikt voor andere dan administratieve doeleinden.

Datum
Date Picker

Oud-Nereus wil zijn alumni-netwerk van oud-leden activeren en uitbouwen zodat zowel leden, oud-leden als de vereniging kan profiteren van de kennis, ervaring en contacten die dit professionele netwerk te bieden heeft. We willen u daarom vragen om uw huidige functie en werkgever met ons te delen. Als u nog studerende bent, vult u hier dan alstublieft uw studie en onderwijsinstelling in.