Skip to form

A.S.R.V. Nereus

abactis@nereus.nl

image

Periodieke Schenkingsovereenkomst

Als donateur wordt u automatisch lid van Oud-Nereus. Als Oud-Nereïd wordt u uitgenodigd voor Oud-Nereus activiteiten, zoals o.a. oud-ledenborrels (Varsity, KHB) en feesten. U krijgt toegang tot het ledenbestand IOE, het beeldarchief van Nereus, de Facebookpagina en Linked-In. Tevens krijgt u jaarlijks het Nereus Magazine thuisgestuurd.

Wanneer u meer dan €150,- per jaar doneert wordt u tevens jaarlijks uitgenodigd voor een uniek evenement. Denk hierbij aan een high wine, een borrel, een barbeque of een heerlijke lunch.

1. Verklaring gift

Ondergetekende verklaart een periodieke gift te doen aan de Amsterdamsche Studentenroeivereniging Nereus. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen ter hoogte van het hieronder opgegeven bedrag (ten minste €100.-). Gemiddeld doneren Oud-Nereïden €200,- per jaar voor een termijn van 5 of 10 jaar.

Ondergetekende verklaart door ondertekening van dit formulier incassant, te weten de A.S.R. Nereus, te machtigen tot het jaarlijks incasseren van dit bedrag gedurende de hieronder opgegeven periode van tenminste 5 jaar. De gift wordt gedurende deze periode van minstens 5 jaar uitgekeerd en eindigt uiterlijk bij het overlijden van de schenker.

Deze schenking doneer ik aan:

Ik steun de A.S.R. Nereus middels een jaarlijkse gift van:

Ik wil doneren voor een periode van:

2. Persoonlijke gegevens schenker

3. Gegevens ontvanger, betalingsgegevens en machtiging

Hieronder worden de gegevens van de ontvanger van de periodieke schenking (de A.S.R. Nereus) en de betalingsgegevens weergegeven. Ondergetekende vult hieronder de noodzakelijke machtigingsinformatie op en machtigt de A.S.R. Nereus tot het jaarlijks incasseren van de jaarlijkse betalingstermijn. Dit bedrag wordt ieder jaar in november geïncasseerd.  

Datum ondertekening overeenkomst

Date Picker

3. Gegevens ontvanger gift/incassant

Ondergetekende verklaart per automatische incasso te willen betalen. Hij/zij machtigt hierbij:

A.S.R. Nereus                                
Amsteldijk 130a
1078 RT Amsterdam
Nederland

- Incassant ID: NL31ZZZ405316260000
- Transactienummer: U ontvangt uw persoonlijke transactienummer per e-mail van Nereus na het invullen van deze overeenkomst.
- RSIN/Fiscaal nummer: 3744632

om het hierboven vermelde bedrag, gedurende de gespecificeerde duur van de schenking, jaarlijks af te schrijven met ingang van:

Ingangsdatum automatische incasso

Date Picker

4. Doorlopende SEPA-machtiging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

- De Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging (A.S.R.) ‘Nereus’ om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om uw periodieke gift aan 'A.S.R. Nereus' van uw rekening af te schrijven gedurende de hierboven vermeldde looptijd van de onderhavige periodieke schenkingsovereenkomst.

- Uw bank om doorlopend een door uzelf gekozen bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de A.S.R. Nereus, eveneens gedurende de hierboven gekozen looptijd van de periodieke schenkingsovereenkomst.

Mocht u het niet eens zijn met deze afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Handtekening

Choose how to sign

5. Akkoord overeenkomst en afwikkeling
Na het invullen van deze periodieke schenkingsovereenkomst wordt deze door middel van de 'submit'-knop automatisch aan de A.S.R. Nereus toegestuurd. Vervolgens wordt de overeenkomst door het bestuur van de A.S.R. Nereus ondertekend, verwerkt en samen met uw unieke transactienummer en een persoonlijke dankbetuiging aan u toegezonden per e-mail. Bewaar deze e-mail goed, print de overeenkomst in tweevoud uit, onderteken deze en stuur deze retour per post of e-mail.

U heeft de overeenkomst nodig bij uw belastingopgave om de belastingaftrek te regelen. Na ontvangst schrijft Nereus jaarlijks automatisch het door u opgegeven bedrag van uw rekening af gedurende de looptijd van de overeenkomst.